Samenwijs Opvang

Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs werkt nauw samen.
We streven er naar om op alle locaties een Integraal Kindcentrum te realiseren, een IKC.

Dat is een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, die als een eenheid functioneert, die doorlopende ontwikkelingslijnen en leerlijnen kent en waar de medewerkers functioneren als één team. Vooreerst zijn het nog twee aparte organisaties. De website van Klik kunt u bezoeken door de volgende knop te gebruiken:

Naar de website